powrót do aktualności

Witamy Szanownych Czytelników i Oglądaczy!

AQQ to najstarszy obecnie magazyn w Polsce (powstał w 1993 r.) zajmujący się komiksem. Pismo stara się prezentować zarówno młodych klasyków gatunku, jak i debiutantów, ma za zadanie informować o wszelkich przejawach działalności komiksowej, głównie w kraju, poszerzać wiedzę o komiksie publikując teksty krytyczne i historyczne. Wiedza i informacja to dwa główne hasła przyświecające powstaniu i istnieniu AQQ.

Wobec ogromnego rozrostu rynku komiksowego w Polsce, który zaczął jesienią roku 2001, konieczne stało się szybkie reagowanie na zachodzące zmiany i nadążanie za coraz to nowymi publikacjami. AQQ to kwartalnik, wobec czego, mimo iż pojawiają się na jego łamach recenzje i informacje dotyczące prawie każdego zjawiska komiksowego w Polsce, które redakcja śledzi na bieżąco, to nie może szybko o nich informować. Stąd pomysł nowej strony internetowej AQQ, która postara się sprostać wyzwaniom obecnego czasu.

Przede wszystkim będziemy zamieszczać na niej recenzje nowości wydawniczych. To wydaje się najważniejsze, ponieważ w powodzi różnych publikacji czytelnik AQQ powinien otrzymać jakieś podstawowe wskazówki, co do jakości tych wszystkich produkcji. Oczywiście zdanie i ocena recenzentów AQQ jest zawsze poparta wiedzą i przygotowaniem merytorycznym, tym nie mniej jednak jest również nacechowana, jak każdy osąd, pewną dozą subiektywizmu. Liczyć jednak należy, że ten subiektywizm nigdy nie przesłania rzeczowej oceny dzieła, a Czytelnicy nadal obdarzać będą nas swoim zaufaniem.

Drugi ważny dział to konkursy. Tutaj właśnie będzie można znaleźć warunki konkursów rysunkowych (nie tylko komiksowych) jakie odbywają się na całym świecie.
Pozostałe działy nowej strony internetowej, mają z jednej strony prezentować pismo papierowe (zawartości numerów, informacje o prenumeracie, o autorach, itp.), z drugiej jednak strony stanowią nową, autonomiczną jakość w stosunku do magazynu. Pewne teksty i informacje pojawiające się na stronie internetowej nie będą już powtarzane w wersji papierowej, tak jak rozbudowane recenzje, których nieco skrócone wersje będą pojawiać się na kartach AQQ.

Strony internetowe posiadają tą przewagę nad wydaniem papierowym, że praktyczne nie ograniczają objętości materiałów. Dlatego też tutaj można pozwolić sobie na obszerną publicystykę, polemiki, spore materiały ilustracyjne.

AQQ internetowe nie będzie wydawane cykliczne na wzór magazynu. Będzie natomiast systematyczne rozbudowywane i uzupełniane. Być może w przyszłości przejmie wszystkie funkcje AQQ.

Witold Tkaczyk