29 października, 2021

Książki mądre i głupie

Literatura współczesnemu odbiorcy może wydawać się czymś zarezerwowanym dla ludzi wykształconych w bardzo szerokim rozumowaniu tego pojęcia. Przez wieki, począwszy od starożytności, przez średniowiecze, aż do renesansu, baroku i późniejszych epok umiejętność czytania i pisania była przywilejem bogatych i wybranych, osób pochodzących z wyższych sfer lub zajmujących znaczne pozycje w państwie. Pewna spuścizna takiego myślenia…Przeczytaj